V říjnu 2023 proběhl v Kovona System, a.s., pětidenní vzdělávací program pro manažery „Rozvoj manažerských dovedností“ z projektu POVEZ.