Program je zaměřen na dosažení celkové změny v postojích a jednání pracovníků firmy.

Sestává z těchto fází:

  • Formulace kulturních norem vrcholovým vedením.
  • Analýza a měření projevů stávající kultury ve firmě a určení žádoucích změn.
  • Vytvoření nebo přepracování podpůrných systémů (hodnocení, odměňování, komunikace).
  • Komunikace kulturních změn ve firmě.
  • Návrh symbolických akcí k dosažení žádoucích změn.
  • Implementace symbolických akcí a měření dosažených změn.