Outdoorový výcvik využívá přírodního prostředí pro rozvoj sebepoznání, zvýšení efektivnosti týmové spolupráce i individuálního výkonu. V maximální míře se využívají zábavné, zátěžové, relaxační a často neobvyklé aktivity.

Zpětná vazba prováděná lektory, je zdrojem poznatků o charakteru, schopnostech a chování jedinců i skupin a slouží pro komplexnější posouzení jejich pracovního potenciálu. Dochází k propojení modelových situací s reálnými procesy, probíhajícími v pracovním prostředí.

Na přání zákazníků zpracováváme fotky i video/DVD filmy a z realizovaných akcí.

Přínosem outdoor výcviků je:

 • rozvoj osobnosti a její integrace, sebepoznání a motivovanosti
 • rozvoj efektivní komunikace v týmu
 • posílení synergie týmu při dosahování cílů
 • zlepšení dovedností při vedení lidí
 • zvýšení odolnosti a vytrvalosti jednotlivců i skupiny
 • zvýšení loajality k firmě zadavatele
 • získání pozitivního vnitřního náboje pro další období

Zaměření outdoor výcviků nebo dle požadavků klienta:

 • Vedení lidí
 • Komunikace, týmová práce
 • Zvládání krizové situace
 • Upevňování týmu
 • Řešení problémů
 • Vlastní relaxace

Varianty outdooru:

Outdoor na kolech – plnění úkolů náročných na úsudek, pohybové dovednosti a komunikační dovednosti na vybraných stanovištích tras (vhodná varianta trasy je předem projednána s klientem)
Mission impossible – méně náročná varianta s vykonáváním různých aktivit v okolí hotelu
Survival v extrémních podmínkách – simulace extrémních podmínek, plnění náročných úkolů (týmové úkoly, lanové centrum, paintball, identifikace komunikačních problémů v průběhu výcviku a ve firmě, stanovení zásad spolupráce)
Pevnost Boyard – motivací je společné dobytí neznámé bojové pevnosti, bráněné „profesionální armádou“ a získání cílové odměny (aktivity zaměřené na komunikaci, týmovou spolupráci, vedení, řešení problémů)

Výstupy:

 • Zpětná vazba pro skupiny účastníků
 • Identifikace komunikačních problémů v průběhu výcviku a ve firmě
 • Individuální zpětná vazba
 • Doporučení ke zlepšení
 • Fotodokumentace a videomateriál