TRAICON training & consulting s.r.o., Za Poštou 416/2, 77900 Olomouc, IČ: 17053463, zpracovává v případě odeslání formuláře a udělení souhlasu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), na základě kterého dochází ke změnám při zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefon

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je potřebné pro zpracování nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností TRAICON training & consulting s.r.o. zpracovávány po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte tato práva:

  • požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat opravit případně aktualizovat
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti

V případě pochybností o dodržování povinností, souvisejících se zpracováním osobních údajů, se na nás, prosím, obraťte, vše s Vámi vyřídíme.