Koncem října 2023 absolvoval vrcholový management společnosti Kostal Kontakt Systeme, GmbH, diagnostiku systémem ANBE a následné zpětnovazebné rozhovory.