40 vlastností – 10 motivací – 9 týmových typů – silné a slabé stránky – doporučení

Diagnostický systém ANBE byl vytvořen ve spolupráci českých psychologů práce a informatiků. Je postaven na mnohaletých praktických zkušenostech s problémy v řízení a rozhodování.

Otázky v testech byly koncipovány na základě analýzy práce různých činností ve výrobě, obchodě, financích a vrcholovém managementu. Důležitou součástí analýzy práce byla technika kritických incidentů, která zkoumá reálné kritické události z praxe a zjišťuje psychologické příčiny těchto selhání.

Testy se vyplňují on-line a zákazník dostává on‐line grafické zpracování výsledků do jednoho pracovního dne.

Metodika sestává ze tří testů, z nichž každý se zaměřuje na určitou strukturu osobnosti, důležitou z hlediska úspěšnosti v práci a eliminace selhání:

 • TPP – test přístupu k práci (spolehlivost, systematičnost, otevřenost, emoční stabilita, aktivita),
  zjišťuje se dále úroveň celkem 20 dalších, „dílčích“ vlastností,
 • TPL – test přístupu k lidem (průbojnost, sociabilita, vstřícnost, integrita, nezávislost),
  zjišťuje se úroveň celkem 20 dalších, „dílčích“ vlastností,
 • TM – test motivace k práci (jistota, samostatnost, rozhodování, odbornost, tvořivost, orientace na klienta, vztahy, soutěž, rovnováha, hmotná odměna).

Otázky se ptají na reálné situace z pracovišť, nejsou obecné, ale konkrétní, a popsané situace jsou snadno představitelné.

Odpovědi by měly být rezistentní vůči předstírání a stavění se do „lepšího světla“, což je užitečné především pro výběr zaměstnanců. Test nepoužívá různých „stupnic upřímnosti“ nebo „lži-skóre“.

Obrana před předstíráním je postavena na principu vyvážené sociální preference: obě alternativy odpovědí jsou stejně sociálně žádoucí nebo stejně sociálně nežádoucí – není zřejmé, zda některá alternativa „působí lépe“.

Vyplnění všech tří testů dohromady trvá 30 – 40 minut.

Výstupy z testů obsahují:

 • celkový grafický přehled úrovně člověka v 10 základních vlastnostech, 40 dílčích vlastnostech a síly 10 motivačních preferencí na rozhodování člověka,
 • dílčí grafické přehledy pro jednotlivé testy TPP a TPL,
 • slovní popis motivačních preferencí,
 • přehled silných a slabých stránek jednotlivce,
 • doporučení pro nadřízené a personalisty, jak tohoto člověka řídit,
 • doporučení pro člověka samotného, jak pracovat na svém osobním rozvoji,
 • příslušnost k 9 týmovým typům – sklonům člověka zastávat určitou pracovní a sociální roli v týmu.

Testy se mohou stát dobrou pomůckou pro psychologa, recruitera, personalistu nebo manažera při rozhodování o výběru pracovníků, osobním rozvoji jednotlivců nebo efektivním motivování svého týmu.

Test je určen pouze pro firemní klientelu.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu info@traicon.cz nebo na telefonním čísle 606 727 690.

Více informací: Ochrana osobních údajů (GDPR)