Traicon je poradenské a vzdělávací sdružení, které využívá vlastního know-how, postaveného na bohatých zkušenostech ze zahraničí (Austrálie, Francie, Irsko, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, USA, Velká Británie) i na manažerské praxi konzultantů v domácím prostředí.

Hledáme nejúčinnější cesty k řešení problémů a k rozvoji firem. Sledujeme rozvoj poznání a metod řízení, ale současně zdůrazňujeme specifické problémy jednotlivých klientů. Pomáháme firmě vytvořit konkurenceschopnou strategii, odvozujeme odpovídající organizaci a systém řízení, stanovujeme nároky na lidské zdroje a navrhujeme jejich rozvoj.

Mezi naše klienty patří významné české, slovenské, německé, rakouské, britské, francouzské, americké, izraelské, korejské, a japonské firmy. Působíme v automobilovém, strojírenském, stavebním, farmaceutickém průmyslu, i v obchodních či administrativních organizacích.

Naší hlavní zásadou je důraz na specifikou situaci zákazníka. Snažíme se postihnout co nejvěrněji procesy a zvyklosti na pracovištích klientských firem formou rozhovorů s pracovníky, stáží na směnách, nebo spoluúčasti na jednáních či zdvojených návštěvách před vlastními aktivitami ve firmě. Podle získaných poznatků pak připravujeme modelové situace pro výcvik nebo simulované rozhovory pro assessment.

Při všech akcích zdůrazňujeme aktivní činnost účastníků a podporujeme jejich vlastní hledání řešení problémů. Vzájemnou komunikací mezi různými úrovněmi řízení nebo mezi různými útvary se nám často podařilo dosáhnout vzájemného pochopení a navrhnout akční plány.