Systémy hodnocení jsou efektivním nástrojem motivace pracovníků, stimulace osobního rozvoje i kariérového plánování.

Pro firmu a jednotlivé funkce se zpracovává specifický systém hodnocení, ve kterém je provázáno:

  • hodnocení kompetencí (příslušné znalosti, dovednosti, charakterové vlastnosti),
  • řízení podle cílů (stanovení úkolů a hodnocení úrovně jejich plnění),
  • hodnocení 360° (které zahrnuje názory spolupracujících kolegů i podřízených; má důvěrnou formu sdělení, určeného výhradně hodnocenému pracovníkovi)

Hodnotitelé jsou připravováni zácvikem; učí se vedení hodnotícího pohovoru simulací rozhovoru s dvaceti typy problémových pracovníků.