Cíle:

  1. Přesvědčit účastníky o přínosu hodnotícího rozhovoru pro ně osobně
  2. Naučit účastníky optimálnímu přístupu k hodnocení různých typů lidí

Specialista – nepostradatelný – přátelský – arogantní – flegmatik – intrikán – nerozhodný – střelec od boku – nechápavý – detailista – upovídaný – nesmělý – mistr světa – nedbalý – nápaditý – …

VEDENÍ – VÝROBA – OBCHOD – ADMINISTRATIVA

Každá z těchto situací je originál a váže se k určité firmě. Protože každé pracoviště je specifické, upravujeme modelové situace s ohledem na realitu příslušné firmy a na stávající systém hodnocení.

Před vlastním tréninkem navštěvuje lektor firmu zákazníka a zúčastňuje se směn na vybraných pracovištích, aby pochopil realitu zdejšího provozu, a aby mohl obsah tréninku a své vystupování přesně zasadit do specifických podmínek.

Lektor hraje podřízené pracovníky, kolegy, nebo spolupracující osoby z jiných útvarů, a úkolem účastníků je vést s ním rozhovor. Následuje zpětná vazba, diskuse o podobných případech, a návrh vzorového řešení příslušné situace.