Při assessmentu nebo diagnostice se řídíme následujícími zásadami:

  1. specifičnost pracovního místa. Pro každé pracovní místo a firmu vycházíme z požadavků a kompetencí pracovního místa. Využíváme k tomu analýzy práce. Výstupem je upřesnění kompetencí pro vlastní assessment centrum a zpracování simulovaných situací.
  2. variabilita metod. Abychom získali reálný pohled na účastníka assessmentu, sledujeme ho v různých simulovaných situacích – skupinové řešení problému, organizování složité akce, prezentace nepříjemných skutečností spolupracovníkům – používáme dále psychologické testy a behaviorální rozhovory.
  3. různost pohledů. Účastníci assessmentu jsou sledováni několika zkušenými pozorovateli, kteří vzájemně konzultují pohled na jednotlivce v jednotlivých aktivitách výstupy z akce.
  4. použitelnost výstupů. Na základě výsledků assessmentu jsme schopni posoudit vhodnost pracovníka pro pracovní místo, doporučit jeho další osobní rozvoj nebo vhodný způsob koučování a delegování.