Při přípravě a realizaci vzdělávání se řídíme následujícími zásadami:

 1. specifičnost vůči zákazníkovi. Snažíme se zařadit tréninky a semináře do specifické situace firmy zákazníka, podle které přizpůsobujeme případové studie a hraní rolí. Abychom toho mohli dosáhnout, zúčastňujeme se před vlastními tréninky bezplatného jednodenního až dvoudenního „auditu“ ve firmě (sledování práce mistra, zdvojené návštěvy s obchodníkem, rozhovory s manažery atd.). Na základě těchto informací jsou upraveny případové studie a hraní rolí.
 2. flexibilita. Obsah každé nabídky je pouze náš návrh, který je možné flexibilně upravovat v souladu s představami klienta a s jeho hlavními potřebami. V komunikaci se zákazníkem hledáme optimální zaměření a scénář tréninků.
 3. interakce. Tréninky jsou vedeny interaktivní formou. Využíváme zejména simulovaných situací a zpětné vazby, případových studií, sebepoznávacích testů, výukových filmů. Diskuse jsou promítány do problémů firmy a v některých tématech jsou přímo řešeny problémy firmy.
 4. učení ze zkušenosti. Snažíme se, aby formulování postupů či technik předcházel vlastní zážitek účastníka. Simulovaný rozhovor s „problémovým“ pracovníkem vede lépe k formulování a pochopení zásad vedení lidí než jakkoli výstižný akademický výklad.
 5. ověřování účinnosti vzdělávání. Efekt vzdělávání ověřujeme několika způsoby
  • praktický problém, předložený k řešení na začátku a na konci semináře, a hodnocení posunu účastníků,
  • vlastní názor účastníků na konci semináře,
  • hodnocení posunu na začátku a konci programu metodou 360°.