Hodnocení kompetencí je základním nástrojem pro:

  • plánování vzdělávání pracovníků,
  • plánování kariéry,
  • motivování a usměrňování osobního rozvoje.

Analýzou práce jsou stanoveny kvalifikace potřebné pro úspěšnost v jednotlivých funkcích. Každé funkci je přiřazeno 7-10 klíčových kompetencí (odborné znalosti, manažerské dovednosti, charakterové vlastnosti) a v každé kompetenci je popsána požadovaná úroveň. Dovednost hodnocení kompetencí lze rozvinout výcvikem včetně simulovaných rozhovorů.