V říjnu 2023 jsme zahájili nový běh kurzu „Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví“ pro vedoucí pracovníky Fakultní nemocnice v Olomouci.