Vzhledem k tomu, že práce mistrů, předáků, a vedoucích týmů, vykazuje značné odlišnosti mezi jednotlivými firmami a provozy, připravujeme kurzy pro každou firmu samostatně, s ohledem na způsob řízení a podmínky výroby. Modelové situace, řešení problémů, diskuse, i praktická doporučení jsou přímo zasazeny do specifického prostředí pracoviště klienta. Nabízíme tato témata výcviků:

  • Komunikační dovednosti (ovlivňování, argumenty, přesvědčování různých typů lidí)
  • Prezentování nepříjemných skutečností (mimořádná směna, výsledky kontroly, reklamace)
  • Rozhodování (techniky rozhodování, priority akcí, rozhodování týkající se pracovníků)
  • Vedení týmů a motivování
  • Týmové řešení problémů
  • Vedení hodnotících pohovorů
  • Vedení obtížných rozhovorů (dlouhodobá nepřítomnost, porušení pracovní a technologické kázně, uvolňování a přemisťování pracovníků, snížený výkon, mezilidské vztahy)
  • Metody řízení kvality a produktivity
  • Koučování jako nástroj rozvoje pracovníků