Jedná se o poradenský program, ve kterém nabízíme:

 • Zpracování systému kompetenci ve spolupráci s klientem
 • Sjednocení subsystémů hodnocení zaměstnanců, vzdělávání, odměňování, kariérové plánování
 • Workshopy a pohovory s manažery

Typy kompetencí

 • Základní kompetence (postoje, důležité pro všechny pracovníky, odvozené z firemních hodnot)
 • Průřezové kompetence (dovednosti, důležité pro všechny pracovníky)
 • Specifické kompetence (odborné znalosti a dovednosti, důležité pro jednotlivé útvary)

Výstupy

 • Přehled kompetencí (kdo ve firmě potřebuje jaké kompetence)
 • Slovník kompetencí (Co znamená úroveň A, B, C, D v angličtině nebo komunikaci?)
 • Sdělování nepříjemných skutečností (mimořádná směna, výsledky kontroly, reklamace)
 • Profily profesí – činností (jakou úroveň kompetencí potřebuje pracovník XY)
 • Výstupy do různých oblastí personální práce (hodnocení, vzdělávání, odměňování)