PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.
Zabývá se řízením lidí a psychologií práce. Absolvoval univerzitu Palackého v Olomouci v roce 1974 (psychologie práce) a vědeckou aspiranturu v roce 1994 (pedagogická psychologie). Pracoval řadu let jako podnikový psycholog a personální manažer ve velké stavební firmě. Působil jako pedagog na Universitě Palackého v Olomouci a na University of York ve Velké Británii. Zúčastnil se řady manažerských programů (hlavně v oblasti obecného a personálního řízení) ve Velké Británii a Irsku. Je vedoucím trenérem Britského know-how fondu, členem Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn), členem European Assocation of Work and Organizational Psychology (Brusel). Je autorem knih „Osobní kariéra“ (Grada, 1994), „Organizační chování“ (Rubico, 1996), „Jak vést a řídit lidi“ (Computer Press, 2000, 2002, 2003, 2005) a spoluautorem knihy „Management“ (Rubico, 2001, Computer Press, 2007), autorem „Desatero manažera“ (Computer Press 2003), „Jak vést a motivovat lidi“ (Computer Press, 2008), „Jak vést svůj tým“ (Grada, 2008), „Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky“ (Grada 2009), „15 typů lidí“ (Grada 2010), „20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat“ (Grada 2012), „25 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat“ (Grada 2016), „Jak vybrat správného člověka na správné místo“ (Grada 2016).

Byl vedoucím britsko-francouzsko-českého týmu projektu PHARE a NVF Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých stavebních firmách (2000) a členem týmu, zpracovávajícího Strategii lidských zdrojů ČR (2000).

RNDr. Věra Bělohlávková
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci (1974). Působila zprvu jako vysokoškolský pedagog. Později vykonávala obchodní činnost, postupně jako obchodní zástupce, obchodní konzultantka, vedoucí prodeje a obchodní ředitelka. Dnes je trenérkou a konzultantkou poradenské firmy Traicon. Zaměřuje se na oblast řízení obchodu, akvizice, psychologie prodeje, obchodní komunikace, obchodního vyjednávání. Absolvovala certifikovaný kurz managementu AFPA ve Francii (1995) a stáž na téma management marketingu (program NIMA) v Nizozemí (1996). Získala certifikát trenéra managementu Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn). Je autorkou knih „Jak porozumět řeči těla“ (Computer Press, 2001), „33 základních technik vyjednávání a argumentace.“ (Computer Press, 2003), „33 základních rad jak úspěšně prezentovat“ (Computer Press, 2004), „Rukověť profesionálního prodejce“ (Grada, 2009).
Ing. Peter Mižik, MBA
Peter Mižik absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Po studiu na York University v Torontě (Kanada) a The Open University Business School v MiltonKeynes (Velká Británie) získal titul Master of Business Administration (MBA). Pracoval na různých pozicích v útvarech managementu jako finanční ředitel, náměstek generálního ředitele anebo ředitel společnosti, hlavně v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mimo toho působil také jako tutor a vedoucí kurzu Řízení financí a informací z portfolia The Open University Business School pro Slovenskou a Českou republiku a podílel se také na překladu a adaptaci tohoto kurzu. Je spoluautorem kapitol Finanční řízení a Řízení informací a znalostí v publikaci Bělohlávek, F.,Košťan, P.,Šuleř, O.: MANAGEMENT (ComputerPress, 2006). Podílel se na obsahové, metodické přípravě a vedení odborných seminářů z controllingu pro vrchní přednosty Českých drah a seminářů finančního řízení pro manažery společností Zentiva, Kraft Foods a VarrocLighting. Specializuje se i na oblast personálního controllingu (seminář pro HR manažery, Průhonice 2013). Je externím lektorem Ekonomické univerzity v Bratislavě ve společném MBA programu s Franklin University (Ohio, U.S.A.).
Mgr. Lia Hubáčková
V roce 1997 absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a v roce 2001 složila specializační zkoušku z klinické psychologie. Působí jako klinická psycholožka ve Fakultní nemocnici Olomouc. Externě spolupracuje s Katedrou psychologie Filozofické fakultě Univerzity Palackého a přednáší na Katedře fyzioterapie FTK UP. Je autorkou knihy 33 základních postupů jak překonat stres při obchodování. Zaměřuje se na výuku komunikace, řízení stresu a výcvik relaxace, assessment centra, má zkušenosti s poradenskou činností pro manažery a obchodníky firem Master Foods, České dráhy, Obi, Deichmann, Pliva-Lachema, Novotisk, Městská policie, Krajský úřad Jihomoravského kraje. Je jedním z odborných garantů kurzu Efektivní řízení v ošetřovatelství.
Mgr. František Vrbovský
Absolvoval bakalářské studium podnikové ekonomiky a managementu a magisterský program andragogiky.
Pohybuje se v oblasti rozvoje firem a pracovníků již od roku 2009, za tu dobu pracoval jak na manažerských pozicích v oblasti obchodu, tak i na rozvojových pozicích v oblasti řízení lidských zdrojů pro tuzemské a zahraniční společnosti. Ve své praxi tak uplatňuje vlastní know-how postavené na zkušenostech zejména z firem působících v zahraničí (Velká Británie, USA), ale i v ČR.
Působil jak v zavedených firmách, tak i ve firmě vznikající na zelené louce, ve které zajišťoval zejména personální obsazení.
Mgr. Radek Ježowicz
Absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně v oboru Informatika. Je absolventem kurzů „Týmová spolupráce“, „Komunikace“, „Review – vedení zpětné vazby“, „Hlavní vedoucí táborů“. Od roku 2002 organizuje prožitkové tábory pro mládež a dospělé, od roku 2004 působí jako lektor outdoorových výcviků, prožitkové pedagogiky a jako lektor vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky NIDM MŠMT.
Bc. Zdeněk Krákora
Absolvent univerzity Palackého v Olomouci v oboru Aplikovaná tělesná výchova. Je trenérem lukostřelby 3. třídy, trenérem basketbalu C, rozhodčí basketbalu 3. třídy, licencovaným instruktorem lyžování a snowboardingu, licencovaným trenérem florbalu, instruktorem nízkých lanových překážek a absolventem kurzů „Prožitková pedagogika“ a „Týmová spolupráce“. Od roku 2001 působí jako lektor outdoorových výcviků, prožitkové pedagogiky a jako lektor vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky NIDV MŠMT.
JUDr. Mgr. Marek Hodulík
Odborný asistent, tajemník Ústavu právních nauk, výuka evropského, občanského, obchodního, pracovního a správního práva a politologie na MVŠO a UP v Olomouci. S námi spolupracuje jako lektor tématu „Pracovní právo“.
Mgr. Filip Svoboda
V roce 2002 ukončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2004 absolvoval program Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR. Pracovní zkušenosti má v oblasti organizace a vedení výběrových řízení pro nové zaměstnance, outdoor aktivitách, nácvik komunikačních dovedností, zvládání konfliktů, nácvik asertivity, aj.. Od roku 2005 se specializuje zejména na psychologické a skupinové poradenství, vedení bilanční a profesní diagnostiky a kurzů na zvyšování osobních dovedností. Od roku 2014 je členem Asociace bilanční diagnostiky, o.s.
Mgr. Viera Sýkorová
Studovala psychologii na FF UK v Bratislavě. Pracovala jako psycholožka v řadě organizací a má bohatou praxi v oblasti dopravní psychologie, psychologie práce i klinické psychologie. Zabývá se psychologickou diagnostikou ve vztahu k pracovní úspěšnosti a tréninkem a konzultacemi v oblasti mezilidských vztahů a komunikace v řadě domácích i zahraničních firem. Má atestaci v oblasti klinické psychologie a je certifikována v dopravní psychologii a taktéž v psychologii práce a organizace.
Ivo Andrle
Vystudoval 6 semestrů matematiky a informatiky na UP Olomouc. Pracuje jako nezávislý konzultant, lektor, datový analytik a programátor. Lektorská praxe od roku 1993. Vede kurzy pro začátečníky až velmi pokročilé uživatele a programátory – od „seznamovacích“ základních kurzů po specifická úzce zaměřená školení na míru. Vyniká přátelským přístupem, schopností věci jednoduše vysvětlit a přizpůsobit výklad schopnostem uživatelů. Odborně se specializuje na tvorbu a optimalizace datových modelů (DBMS systémy Oracle, InterBase, MS SQL, DB2, PostgreSQL, …), objektových knihoven a internetových aplikací. Velmi dobrá znalost hw osobních počítačů, počítačových sítí, grafických, DTP a systémových aplikací, sytémů Windows, Linux a Solaris. Aktivně programuje v mnoha programovacích a skriptovacích jazycích (SQL, Delphi, PHP, ASP, Perl, C, C++, DHTML, VB, JS, CSS, XML …).Autor pěti knih pro začínající až pokročilé uživatele kancelářských aplikací (Osobní počítač, Windows, Word, Excel).
Mgr. Jiří Jandečka
Lektor, auditor a poradce v oblasti řízení kvality, procesního a projektového řízení a optimalizace firemních procesů prostřednictvím nástrojů štíhlé výroby.
Je absolventem Univerzity Palackého, obor sociologie – andragogika se specializací na vzdělávání dospělých. Je držitelem certifikací QM+EOQ a IRCA. Od roku 1998 působí na pozicích specialisty kvality, auditora kvality a manažera kvality ve společnostech, které se zabývají strojírenskou výrobou. V roce 2003 již jako pracovník poradenské společnosti implementuje systémy řízení kvality, bezpečnosti a environmentu do firem, zejména ve strojírenství, stavebnictví, automotive a také v oblasti služeb (cca 50 firem) . O rok později se začíná věnovat tréninku dovedností v oblastech řízení výkonnosti firem , procesního a projektového managementu, řízení změn, štíhlé výroby, zlepšování a dalších. Od roku 2005 pracuje jako certifikační auditor integrovaných systémů managementu pro několik certifikačních orgánů. Ve svých školeních využívá zkušeností certifikačního auditora, snaží se na modelových situacích demonstrovat využití různých nástrojů řízení a účastníkům dává dostatečný prostor ke konzultaci reálných problémů a situací v praxi.
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D
Zabývá se řízením lidských zdrojů. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci (obor Andragogika) v roce 1989 a doktorandské studium tamtéž v roce 2011. Působila jako interní lektor úřadu práce, trenér a konzultant v soukromé vzdělávací firmě, a vedoucí vzdělávání ve velkých výrobních organizacích. Prošla řadou tréninků v oblasti řízení lidských zdrojů ve Velké Británii a v ČR. Je akreditovanou konzultantkou metody LIFO.
Ing. Oldřich Šuleř
Absolvoval Technickou univerzitu v Ostravě (1982). Po roce 1989 působil jako člen vrcholového managementu, představenstva a dozorčí rady různých českých firem. Byl rovněž konzultantem, trenérem managementu a manažerem vzdělávání americké poradenské firmy. Absolvoval studijní program pro manažery v Japonsku, výcvikové programy trenérů managementu v USA a v Nizozemí a manažerské programy ve Velké Británii.
Pracoval jako partner na několika projektech Phare – „Vzdělávání lidských zdrojů a manažerů v českých firmách“ (1996-1997), „Pracovní fóra rozvoje lidských zdrojů“ (2002-2003), „Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti řízení malého a středního podniku“ (2002-2003) a jako manažer projektu „Manažer/manažerka vlastní kariéry“ (2002-2003).
Je spoluautorem několika vzdělávacích programů pro střední a vyšší úroveň řízení akreditovaných MŠMT ČR (např. programy Školy manažerského rozvoje: Kombinované studium managementu I a II, Euromanažer, Management pro manažery střední úrovně řízení).
Je autorem knih „Manažerské techniky“ (Rubico, 1995), „Manažerské techniky 2“ (Rubico, 1997), „Manažerské techniky 3“ (Rubico, 2003), „Jak řídit a vést porady“ (Computer Press, 2001), „Zvládáte své manažerské role?“ (Computer Press, 2002) a spoluautorem knih „Management“ (Rubico, 2001, Computer Press 2006) a „Firemní strategie – plánování a realizace“ (Computer Press, 2002).

Kromě uvedených vedoucích lektorů má firma k dispozici širší databázi dalších lektorů pro různé obory.