Změny ve strategii, kultuře, organizaci práce a ve vztazích mezi lidmi řešíme v souladu s následujícími zásadami:

  1. příprava účastníků. Před vlastním workshopem hovoříme s lidmi, abychom získali hlubší přehled o problému a abychom je připravili na vzájemnou diskusi.
  2. postup řešení problému. Na workshopech postupujeme klasickým schématem řešení problémů: definice problému – sběr dat – analýza – kreativní hledání řešení – hodnocení různých variant řešení – akční plán.
  3. spolupráce účastníků a moderátorů. Hlavní aktivita je postavena na účastnících, kteří (společně nebo ve skupinách) analyzují problém, hledají cesty k řešení, hodnotí je a navrhují akční plán, s podněty a podporou moderátorů.