Zahajujeme další pracovní rok s novým nasazením a novými silami. Začínáme ve Škodovce s dalším tříletým kontraktem. Těšíme se na nové výzvy a přejeme nám všem, ať je Nový rok plný spokojenosti a úspěchů – pracovních i v osobním životě.