V 1. čtvrtletí 2023 jsme realizovali semináře na téma „Vedení hodnotících rozhovorů“ pro manažery Kovona System, a.s. Výcviky byly postaveny na modelových situacích, v nichž lektoři hrají různé typy hodnocených pracovníků a účastníci s nimi vedou simulované rozhovory.