Absolvoval obor psychologie práce v roce 1974 a vědeckou aspiranturu v roce 1994 (pedagogická psychologie). Pracoval řadu let jako psycholog a manažer ve velké stavební firmě. Od roku 2004 přednáší Organizaci práce a řízení lidských zdrojů v programu MBA (Nottingham) na Masarykově universitě v Brně. Zúčastnil se mnoha manažerských programů (hlavně v oblasti obecného a personálního řízení) ve Velké Británii a Irsku.

Zaměřuje se na řízení lidských zdrojů a to zejména na oblast tvorby kompetencí, personálního výběru, psychologické diagnostiky, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků, výcvik manažerských dovedností.

Je spolumajitelem poradensko-vzdělávací firmy Traicon a Školy manažerského rozvoje. Je certifikovaným trenérem Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn), členem European Assocation of Work and Organizational Psychology (Brusel).

Je autorem knih „Osobní kariéra“ (1994), „Organizační chování“ (1996), „Jak vést a řídit lidi“ (2000, 2002, 2003) a spoluautorem knihy „Management“ (2001, 2006), autorem „Desatero manažera“ (2003), „Jak vést svůj tým“ (2008), „Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky“ (Grada 2009), „15 typů lidí“ (Grada 2010), „20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat“ (Grada 2012).

Byl vedoucím česko-britsko-francouzského týmu projektu PHARE a NVF Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých stavebních firmách (2000) a členem týmu, zpracovávajícího Strategii lidských zdrojů ČR (2000).

PhDr. František Bělohlávek, PhD.