Proběhly assessmenty na jednu z vedoucích pozic ve firmě.