V dubnu 2023 proběhlo testování pracovníků obchodního útvaru v Kovona Systems, a.c., on-line metodou ANBE. Personalisté z Kovony byli v minulém roce proškoleni v užívání systému a skvěle si poradili s interpretací výsledků za přítomnosti supervizora. S výsledky dalších testů již budou pracovat samostatně.