Projekt, který probíhá v Continentalu v Jičíně od minulého roku, pomalu dokončujeme. Na realizaci se podílí PhDr. František Bělohlávek a Mgr. Filip Svoboda.