Vedoucím pracovníkům fakulty zdravotnických věd UP je určeno manažerské školení, které povede PhDr. František Bělohlávek.