Vedoucím pracovníkům fakulty zdravotnických věd UP je určeno v dubnu manažerské školení, které povede PhDr. František Bělohlávek.