Rok 2018 se pomalu blíží ke konci. Přinesl nám hodně zajímavé práce, nová setkání a spoustu informací. Všem našim klientům, přátelům a příznivcům přejeme krásné a pohodové Vánoční svátky a těšíme se na setkání v Novém roce.

Hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů přejí Věra a František Bělohlávkovi.