Pokračujeme v assessmentech mistrů a zpětnovazebných rozhovorech ve firmě Continental v Jičíně. Vedou PhDr. František Bělohlávek a Mgr. Filip Svoboda.