Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Program je určen pro liniový a střední management.

Cílem tohoto 15-ti denního kurzu je zkvalitnit manažerské dovednosti, osvojit si metody a techniky řízení použitelné ve firemní praxi, zvýšit účinnost motivování podřízených, naučit se správnému postupu technice vedení různých typů pohovorů.

Zaměření:

 • Efektivní mistr
 • Manažer ve veřejné a státní správě
 • Manažer v komerční sféře
 • Manažer ve zdravotnictví

Jednotlivá témata kurzu:

 • Komunikační dovednosti (ovlivňování, argumenty, přesvědčování různých typů lidí)
 • Prezentování nepříjemných skutečností (mimořádná směna, výsledky kontroly, reklamace)
 • Rozhodování (techniky rozhodování, priority akcí, rozhodování týkající se pracovníků)
 • Vedení týmů a motivování
 • Týmové řešení problémů
 • Vedení hodnotících pohovorů
 • Vedení obtížných rozhovorů (dlouhodobá nepřítomnost, porušení pracovní a technologické kázně, mezilidské vztahy)
 • Metody řízení kvality a produktivity
 • Koučování jako nástroj rozvoje pracovníků
 • Zvládání stresu