Ve firmě Schaeffler ve Svitavách proběhl assessment na vedoucího pracovníka ve výrobě. Odborným garantem byl PhDr. František Bělohlávek, PhD.